Blog

Chọn ngày,xem ngày tốt chuyển dọn nhà tháng 2 năm 2013

  • By admin

Tháng 2 này bạn cần chuyển nhà, bạn muốn xem ngày tốt chuyển nhà để công việc, gia đình gặp nhiều may mắn hơn. Chuyên gia phong thủy của Dịch vụ chuyển nhà trọn gói ONG THỢ sẽ giúp bạn xem ngày tốt xấu để chuyển nhà trong tháng 2 năm 2013. Chúc bạn chọn được ngày tốt phù hợp với tuổi của mình

Thứ 6
01/02
[21/12]Ngày Mậu tuất
Tháng Quý sửu
Năm Nhâm thìn

Ngày Thanh Long Hoàng Đạo

 Đánh giá chung: (0) – Bình thường
Hướng xuất hành: /Tài thần:Bắc /Hỷ thần:Đông Nam /Hạc thần:
Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Tốt đối với:
Không nên:
Xung khắc với tuổi: Canh thìn,Bính thìn
Thứ 7
02/02
[22/12]Ngày Kỷ hợi
Tháng Quý sửu
Năm Nhâm thìn

Ngày Minh Đường Hoàng Đạo

 Đánh giá chung: (2) – Quá tốt
Hướng xuất hành: /Tài thần:Nam /Hỷ thần:Đông bắc /Hạc thần:
Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Tốt đối với: Xuất hành, di chuyển
Không nên: Hôn thú, giá thú/ Xây dựng, làm nhà, sửa nhà/ An táng, mai táng
Xung khắc với tuổi: Tân tỵ,Quý mùi,Đinh tỵ
Chủ nhật
03/02
[23/12]Ngày Canh tý
Tháng Quý sửu
Năm Nhâm thìn

Ngày Thiên Hình Hắc Đạo

 Đánh giá chung: (0) – Bình thường
Hướng xuất hành: /Tài thần:Tây Nam /Hỷ thần:Tây Bắc /Hạc thần:
Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Tốt đối với: Tế tự, tế lễ/ Tố tụng, giải oan
Không nên:
Xung khắc với tuổi: Nhâm ngọ,Giáp thân,Bính ngọ,Giáp dần,Ất mão
Thứ 2
04/02
[24/12]Ngày Tân sửu
Tháng Quý sửu
Năm Nhâm thìn

Ngày Chu Tước Hắc Đạo

 Đánh giá chung: (0) – Bình thường
Hướng xuất hành: /Tài thần:Tây Nam /Hỷ thần:Tây Nam /Hạc thần:
Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Tốt đối với: Hôn thú, giá thú
Không nên:
Xung khắc với tuổi: Ất dậu,Đinh mùi
Thứ 3
05/02
[25/12]Ngày Nhâm dần
Tháng Quý sửu
Năm Nhâm thìn

Ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo

 Đánh giá chung: (2) – Quá tốt
Hướng xuất hành: /Tài thần:Tây /Hỷ thần:Nam /Hạc thần:
Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Tốt đối với:
Không nên: Hôn thú, giá thú/ Xây dựng, làm nhà, sửa nhà/ An táng, mai táng/ Xuất hành, di chuyển
Xung khắc với tuổi: Bính thân,Canh thân
Thứ 4
06/02
[26/12]Ngày Quý mão
Tháng Quý sửu
Năm Nhâm thìn

Ngày Bảo Quang Hoàng Đạo

 Đánh giá chung: (3) – Cực tốt
Hướng xuất hành: /Tài thần:Tây /Hỷ thần:Đông Nam /Hạc thần:
Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Tốt đối với:
Không nên:
Xung khắc với tuổi: Đinh dậu,Tân dậu
Thứ 5
07/02
[27/12]Ngày Giáp thìn
Tháng Quý sửu
Năm Nhâm thìn

Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo

 Đánh giá chung: (-3) – Cực xấu
Hướng xuất hành: /Tài thần:Đông Nam /Hỷ thần:Đông bắc /Hạc thần:
Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Tốt đối với:
Không nên:
Xung khắc với tuổi: Canh thìn,Canh tuất*,Nhâm tuất
Thứ 6
08/02
[28/12]Ngày Ất tỵ
Tháng Quý sửu
Năm Nhâm thìn

Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo

 Đánh giá chung: (5) – Vô cùng tốt
Hướng xuất hành: /Tài thần:Đông Nam /Hỷ thần:Tây Bắc /Hạc thần:
Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Tốt đối với:
Không nên:
Xung khắc với tuổi: Tân tỵ,Tân hợi*,Quý hợi
Thứ 7
09/02
[29/12]Ngày Bính ngọ
Tháng Quý sửu
Năm Nhâm thìn

Ngày Thiên Lao Hắc Đạo

 Đánh giá chung: (-2) – Quá xấu
Hướng xuất hành: /Tài thần:Đông /Hỷ thần:Tây Nam /Hạc thần:
Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Tốt đối với:
Không nên:
Xung khắc với tuổi: Mậu tý,Canh tý
Chủ nhật
10/02
[01/01]Ngày Đinh mùi
Tháng Giáp dần
Năm Quý tỵ

Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo

 Đánh giá chung: (3) – Cực tốt
Hướng xuất hành: /Tài thần:Đông /Hỷ thần:Nam /Hạc thần:
Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Tốt đối với:
Không nên:
Xung khắc với tuổi: Kỷ sửu,Tân sửu
Thứ 2
11/02
[02/01]Ngày Mậu thân
Tháng Giáp dần
Năm Quý tỵ

Ngày Thiên Lao Hắc Đạo

 Đánh giá chung: (-1) – Xấu
Hướng xuất hành: /Tài thần:Bắc /Hỷ thần:Đông Nam /Hạc thần:
Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Tốt đối với: Tế tự, tế lễ/ Xuất hành, di chuyển/ Tố tụng, giải oan
Không nên:
Xung khắc với tuổi: Canh dần,Giáp dần
Thứ 3
12/02
[03/01]Ngày Kỷ dậu
Tháng Giáp dần
Năm Quý tỵ

Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo

 Đánh giá chung: (-3) – Cực xấu
Hướng xuất hành: /Tài thần:Nam /Hỷ thần:Đông bắc /Hạc thần:Đông bắc
Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Tốt đối với:
Không nên:
Xung khắc với tuổi: Tân mão,Ất mão
Thứ 4
13/02
[04/01]Ngày Canh tuất
Tháng Giáp dần
Năm Quý tỵ

Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo

 Đánh giá chung: (1) – Tốt
Hướng xuất hành: /Tài thần:Tây Nam /Hỷ thần:Tây Bắc /Hạc thần:Đông bắc
Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Tốt đối với:
Không nên:
Xung khắc với tuổi: Mậu thìn,Giáp tuất,Giáp thìn*
Thứ 5
14/02
[05/01]Ngày Tân hợi
Tháng Giáp dần
Năm Quý tỵ

Ngày Câu Trận Hắc Đạo

 Đánh giá chung: (1) – Tốt
Hướng xuất hành: /Tài thần:Tây Nam /Hỷ thần:Tây Nam /Hạc thần:Đông bắc
Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Tốt đối với:
Không nên: Hôn thú, giá thú/ Xây dựng, làm nhà, sửa nhà/ An táng, mai táng/ Xuất hành, di chuyển
Xung khắc với tuổi: Kỷ tỵ,Ất hợi,Ất tỵ,Ất tỵ
Thứ 6
15/02
[06/01]Ngày Nhâm tý
Tháng Giáp dần
Năm Quý tỵ

Ngày Thanh Long Hoàng Đạo

 Đánh giá chung: (3) – Cực tốt
Hướng xuất hành: /Tài thần:Tây /Hỷ thần:Nam /Hạc thần:Đông bắc
Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Tốt đối với:
Không nên:
Xung khắc với tuổi: Canh ngọ,Bính tuất,Giáp ngọ,Bính thìn
Thứ 7
16/02
[07/01]Ngày Quý sửu
Tháng Giáp dần
Năm Quý tỵ

Ngày Minh Đường Hoàng Đạo

 Đánh giá chung: (-1) – Xấu
Hướng xuất hành: /Tài thần:Tây /Hỷ thần:Đông Nam /Hạc thần:Đông bắc
Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Tốt đối với:
Không nên:
Xung khắc với tuổi: Tân mùi,Đinh hợi,Ất mùi,Đinh tỵ
Chủ nhật
17/02
[08/01]Ngày Giáp dần
Tháng Giáp dần
Năm Quý tỵ

Ngày Thiên Hình Hắc Đạo

 Đánh giá chung: (2) – Quá tốt
Hướng xuất hành: /Tài thần:Đông Nam /Hỷ thần:Đông bắc /Hạc thần:Đông bắc
Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Tốt đối với: Tế tự, tế lễ/ Tố tụng, giải oan
Không nên: Xây dựng, làm nhà, sửa nhà/ An táng, mai táng
Xung khắc với tuổi: Canh ngọ,Bính thân,Canh tý,Mậu thân
Thứ 2
18/02
[09/01]Ngày Ất mão
Tháng Giáp dần
Năm Quý tỵ

Ngày Chu Tước Hắc Đạo

 Đánh giá chung: (1) – Tốt
Hướng xuất hành: /Tài thần:Đông Nam /Hỷ thần:Tây Bắc /Hạc thần:Đông
Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Tốt đối với:
Không nên:
Xung khắc với tuổi: Tân mùi,Đinh dậu,Tân sửu,Kỷ dậu
Thứ 3
19/02
[10/01]Ngày Bính thìn
Tháng Giáp dần
Năm Quý tỵ

Ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo

 Đánh giá chung: (2) – Quá tốt
Hướng xuất hành: /Tài thần:Đông /Hỷ thần:Tây Nam /Hạc thần:Đông
Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Tốt đối với:
Không nên:
Xung khắc với tuổi: Nhâm ngọ,Mậu tuất,Nhâm tý,Nhâm tuất*
Thứ 4
20/02
[11/01]Ngày Đinh tỵ
Tháng Giáp dần
Năm Quý tỵ

Ngày Bảo Quang Hoàng Đạo

 Đánh giá chung: (1) – Tốt
Hướng xuất hành: /Tài thần:Đông /Hỷ thần:Nam /Hạc thần:Đông
Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Tốt đối với:
Không nên:
Xung khắc với tuổi: Quý mùi,Kỷ hợi,Quý sửu,Quý hợi*
Thứ 5
21/02
[12/01]Ngày Mậu ngọ
Tháng Giáp dần
Năm Quý tỵ

Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo

 Đánh giá chung: (-1) – Xấu
Hướng xuất hành: /Tài thần:Bắc /Hỷ thần:Đông Nam /Hạc thần:Đông
Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Tốt đối với: Tế tự, tế lễ/ Tố tụng, giải oan
Không nên:
Xung khắc với tuổi: Giáp tý,Bính tý
Thứ 6
22/02
[13/01]Ngày Kỷ mùi
Tháng Giáp dần
Năm Quý tỵ

Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo

 Đánh giá chung: (0) – Bình thường
Hướng xuất hành: /Tài thần:Nam /Hỷ thần:Đông bắc /Hạc thần:Đông
Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Tốt đối với:
Không nên:
Xung khắc với tuổi: Ất sửu,Đinh sửu
Thứ 7
23/02
[14/01]Ngày Canh thân
Tháng Giáp dần
Năm Quý tỵ

Ngày Thiên Lao Hắc Đạo

 Đánh giá chung: (-2) – Quá xấu
Hướng xuất hành: /Tài thần:Tây Nam /Hỷ thần:Tây Bắc /Hạc thần:
Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Tốt đối với:
Không nên:
Xung khắc với tuổi: Giáp tý,Mậu dần,Giáp ngọ,Nhâm dần
Chủ nhật
24/02
[15/01]Ngày Tân dậu
Tháng Giáp dần
Năm Quý tỵ

Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo

 Đánh giá chung: (-1) – Xấu
Hướng xuất hành: /Tài thần:Tây Nam /Hỷ thần:Tây Nam /Hạc thần:Đông Nam
Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Tốt đối với:
Không nên:
Xung khắc với tuổi: Ất sửu,Kỷ mão,Ất mùi,Quý mão
Thứ 2
25/02
[16/01]Ngày Nhâm tuất
Tháng Giáp dần
Năm Quý tỵ

Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo

 Đánh giá chung: (2) – Quá tốt
Hướng xuất hành: /Tài thần:Tây /Hỷ thần:Nam /Hạc thần:Đông Nam
Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Tốt đối với:
Không nên:
Xung khắc với tuổi: Bính dần,Bính tuất,Bính thân,Giáp thìn,Bính thìn
Thứ 3
26/02
[17/01]Ngày Quý hợi
Tháng Giáp dần
Năm Quý tỵ

Ngày Câu Trận Hắc Đạo

 Đánh giá chung: (1) – Tốt
Hướng xuất hành: /Tài thần:Tây /Hỷ thần:Đông Nam /Hạc thần:Đông Nam
Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Tốt đối với:
Không nên: Hôn thú, giá thú/ Xây dựng, làm nhà, sửa nhà/ An táng, mai táng/ Xuất hành, di chuyển
Xung khắc với tuổi: Đinh mão,Đinh hợi,Đinh dậu,Ất tỵ,Đinh tỵ*
Thứ 4
27/02
[18/01]Ngày Giáp tý
Tháng Giáp dần
Năm Quý tỵ

Ngày Thanh Long Hoàng Đạo

 Đánh giá chung: (2) – Quá tốt
Hướng xuất hành: /Tài thần:Đông Nam /Hỷ thần:Đông bắc /Hạc thần:Đông Nam
Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Tốt đối với:
Không nên: Hôn thú, giá thú/ Xây dựng, làm nhà, sửa nhà/ An táng, mai táng
Xung khắc với tuổi: Nhâm ngọ,Canh dần,Mậu ngọ,Canh thân
Thứ 5
28/02
[19/01]Ngày Ất sửu
Tháng Giáp dần
Năm Quý tỵ

Ngày Minh Đường Hoàng Đạo

 Đánh giá chung: (1) – Tốt
Hướng xuất hành: /Tài thần:Đông Nam /Hỷ thần:Tây Bắc /Hạc thần:Đông Nam
Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Tốt đối với:
Không nên:
Xung khắc với tuổi: Nhâm thân,Quý mùi,Tân mão,Tân sửu,Kỷ mùi,Tân dậu
Thứ 6
01/03
[20/01]Ngày Bính dần
Tháng Giáp dần
Năm Quý tỵ

Ngày Thiên Hình Hắc Đạo

 Đánh giá chung: (3) – Cực tốt
Hướng xuất hành: /Tài thần:Đông /Hỷ thần:Tây Nam /Hạc thần:Nam
Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Tốt đối với: Hôn thú, giá thú/ Tế tự, tế lễ/ Tố tụng, giải oan
Không nên:
Xung khắc với tuổi: Giáp thân,Nhâm thìn,Nhâm dần,Nhâm tuất
Thứ 7
02/03
[21/01]Ngày Đinh mão
Tháng Giáp dần
Năm Quý tỵ

Ngày Chu Tước Hắc Đạo

 Đánh giá chung: (1) – Tốt
Hướng xuất hành: /Tài thần:Đông /Hỷ thần:Nam /Hạc thần:Nam
Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Tốt đối với:
Không nên:
Xung khắc với tuổi: Quý dậu,Quý dậu,Ất dậu,Quý tỵ,Quý mão,Quý hợi
Chủ nhật
03/03
[22/01]Ngày Mậu thìn
Tháng Giáp dần
Năm Quý tỵ

Ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo

 Đánh giá chung: (-1) – Xấu
Hướng xuất hành: /Tài thần:Bắc /Hỷ thần:Đông Nam /Hạc thần:Nam
Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Tốt đối với: Tế tự, tế lễ/ Tố tụng, giải oan
Không nên:
Xung khắc với tuổi: Bính tuất,Canh tuất,Bính thìn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI ONG THỢ
Địa chỉ : Lầu 9 Building 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại:  08 66 754 339 ( 5 Line)
Hotline : 0906 901 091( 24/7)
Fax : 08 66 754 339
Email : info@chuyennhaaz.com

Từ khóa tìm kiếm trên google: xem ngay dep chuyen nha, xem ngay tot chuyen nha moi, chon ngay tot chuyen nha thang 2 nam 2013

 

 

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 6.7/10 (22 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 5 votes)

Chọn ngày,xem ngày tốt chuyển dọn nhà tháng 2 năm 2013, 6.7 out of 10 based on 22 ratings

So, what do you think ?